top of page

Moja historia: Polityczne Wyzwania w Drodze do Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce

Jako właściciel firmy EasyFootings, specjalizującej się w innowacyjnych systemach fundamentowych, zawsze dążyłem do rozwoju i poszerzania horyzontów. Ostatnie wydarzenia, z którymi się zetknąłem, pokazały jednak, jak skomplikowane może być prowadzenie biznesu w świecie pełnym politycznych wyzwań i niejasnych granic.


Wygrana w Konkursie "Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023"

Z wielkim entuzjazmem i dumą przyjąłem uhonorowanie mnie/EasyFootings® główną nagrodą w prestiżowym konkursie "Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023"! To wspaniałe osiągnięcie było wynikiem mojej nieugiętej determinacji, innowacyjności i zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług. Wyraziłem głęboką wdzięczność i podziękowania dla organizatorów konkursu za docenienie mojej pracy oraz dla mojego zespołu, partnerów i klientów za ich niekończące się wsparcie i zaufanie. Dzięki Nim mogę nieustannie rozwijać się i dążyć do doskonałości, promując jednocześnie rozwój gospodarczy naszego regionu. Miałem nadzieję, że to wyróżnienie będzie inspiracją dla nas wszystkich do dalszego dążenia do osiągania jeszcze większych sukcesów i realizacji ambitnych projektów. www.EasyFootings.info


Nominacja do Nagrody Prezydenta RP

W 2023 roku Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zgłosił moją firmę do Nagrody Prezydenta RP, widząc w tym szansę na uznanie naszych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań. Informacja o nominacji była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że nasze działania są doceniane na najwyższym szczeblu.


Nieoczekiwany Zwrot Wydarzeń

Po pewnym czasie otrzymałem jednak e-maila, który całkowicie zmienił sytuację. Marszałek Geblewicz poinformował mnie, że odmawia udziału w uroczystościach związanych z wręczeniem Nagrody Prezydenta RP i wycofuje nas, przedsiębiorców, z nominacji. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie i rozczarowanie. Decyzja ta, podjęta bez konsultacji i w tak nagły sposób, wydawała się kompletnie dziecinna i pozbawiona szacunku dla wszystkich zaangażowanych.


Zrzut z Ekranu Korespondencji z Marszałkiem

W odpowiedzi na moje zapytania, Olgierd Geblewicz napisał:


  1. 13.06.2023, 15:13 - Poinformowano mnie o odmowie Marszałka udziału w wydarzeniu oraz o wycofaniu naszej firmy z nominacji, co argumentowano politycznymi motywami i krytyką działań Prezydenta RP.

  2. 26.06.2023, 23:24 - Marszałek Geblewicz potwierdził mi, że jako przedstawiciel województwa odmawia udziału ze względu na swoje krytyczne stanowisko wobec obecnych działań Prezydenta RP.

  3. 28.06.2023, 18:27 - Wyraziłem swoje rozczarowanie i podkreśliłem, że decyzja Marszałka jest nie tylko niesprawiedliwa, ale i nieodpowiedzialna, podważająca zasadę współpracy ponad podziałami politycznymi na rzecz dobra wspólnego.


Granice Tolerancji i Szacunek dla Urzędów Państwowych

W tym kontekście warto przywołać fundamentalne zasady demokracji. Jak głosi cytat: "Demokracja opiera się na ogólnej zgodzie co do granic owego przedziału i konieczności ich respektowania. Na tej zgodzie polega jej wewnętrzna spójność, bez której żadna społeczność istnieć nie może." Szacunek dla urzędu Prezydenta RP jest jednym z tych fundamentów. Publiczna krytyka Prezydenta przez urzędnika państwowego, zwłaszcza poprzez takie decyzje, może być postrzegana jako brak poszanowania dla instytucji reprezentującej cały kraj.


Rozwiązywanie Sporów przez Instytucje Prawne

Demokracja wymaga, aby wszelkie zarzuty wobec działań Prezydenta były rozstrzygane przez odpowiednie instytucje prawne, takie jak sądy i trybunały. Publiczne oświadczenia krytykujące Prezydenta i takie działania jak wycofanie nominacji przedsiębiorców mogą prowadzić do niepotrzebnych konfliktów i podważać zaufanie do instytucji państwowych. Spory powinny być rozstrzygane zgodnie z prawem, co zapewnia stabilność i sprawiedliwość.


Neutralność Polityczna Urzędników

Urzędnicy państwowi powinni zachowywać neutralność polityczną i koncentrować się na realizacji swoich obowiązków zawodowych. Współpraca na rzecz dobra publicznego powinna być priorytetem, niezależnie od osobistych poglądów politycznych. Moja sytuacja pokazuje, że brak neutralności politycznej może prowadzić do niepotrzebnych utrudnień w realizacji ważnych inicjatyw gospodarczych.


Wnioski na Przyszłość

Moja historia jest przypomnieniem o znaczeniu szacunku dla instytucji państwowych i konieczności zachowania neutralności politycznej przez urzędników. Tylko wtedy możemy zapewnić spójność i stabilność naszego społeczeństwa. Przedsiębiorcy, tacy jak ja, potrzebują wsparcia i współpracy, aby móc rozwijać swoje firmy i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju.

Decyzja o wycofaniu nominacji mojej firmy do Nagrody Prezydenta RP była dla mnie niezwykle rozczarowująca i niezrozumiała. Wzywam do większego szacunku dla urzędów państwowych i neutralności politycznej urzędników. Wierzę, że dzięki temu będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego, niezależnie od politycznych sporów.

Henryk Zawiślak Przedsiębiorca, EasyFootingsgs

 25 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page