top of page

Polityka prywatności   RODO

Le 25 mai 2018, les dispositions issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel sont entrées en vigueur

et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (général

sur la protection des données) (Journal officiel de l'Union européenne L 119 du 4 mai 2016, p. 1).
Nous vous informons que la société EasyFootings basée à Dziwnówek traite les données personnelles conformément à

avec la loi applicable.

 1. Administrator Danych Osobowych
  Dane osobowe są administrowane przez EASYFOOTINGS, 72-420 Dziwnówek, ul. Kamieńska 10b, NIP: 8610002295 - właściciel strony https://www.easyfootings.info

 2. Pochodzenie Danych Osobowych
  Twoje dane są zbierane na podstawie:
  a) dobrowolnej zgody – przed skontaktowaniem się z nami zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody,
  b) umowy, której jesteś stroną lub działań, które podejmujesz przed zawarciem umowy.

 3. Cel Przetwarzania Danych Osobowych
  Przetwarzamy twoje dane w celu:
  a) kontaktowania się i prowadzenia korespondencji z tobą,
  b) realizacji zawartej z nami umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
  c) wysyłki newslettera, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
  Zakres przetwarzanych danych określają kierowane do nas zapytania.

 4. Konieczność Podania Danych
  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale czasami niezbędne, np. do zawarcia umowy.

 5. Wycofanie Zgody
  Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez formularz kontaktowy lub na easyfootings@gmail.com. Po wypisaniu się z newslettera twoje dane zostaną z naszej bazy usunięte.

 6. Twoje Prawa w Stosunku do Danych Osobowych
  Gwarantujemy ci wszelkie prawa z RODO: dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, sprzeciw oraz cofnięcie zgody. Masz też prawo do skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Udostępnianie Danych Osobowych
  Dane mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy.

 8. Okres Przechowywania Danych
  Twoje dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, ale nie krócej niż określają to przepisy prawa. Dbamy o ich bezpieczeństwo stosując odpowiednie zabezpieczenia.

 9. Kontakt w Sprawie Danych Osobowych
  Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych proszę kierować na easyfootings@gmail.com.

 10. Polityka Cookies
  Stosujemy pliki cookies do poprawy funkcjonowania strony oraz zbierania informacji o jej użytkowaniu. Pliki te można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Documents à télécharger :

 • politique de données personnelles

 • modèle de formulaire / demande de suppression de données

 • modèle de formulaire / demande de partage de données

 • modèle de formulaire / demande de rectification de données

 • modèle de formulaire / signaler un incident de violation de données

EasyFootings® : producteur d'un système de micropieux innovant - des semelles de micropieux au lieu de fondations en béton.

bottom of page