top of page

FAQ

Przydatne informacje

System EasyFootings® to bardzo solidne, prefabrykowane i wytrzymałe rozwiązanie fundamentowe dla szerokiej gamy obiektów/budynków, niezwykle łatwe w montażu i do wielokrotnego użytku. Fundamenty mikropalowe EasyFootings® stosuje się   w miejscach, gdzie konieczne jest przeniesienie dużych skoncentrowanych obciążeń na głębsze (bardziej wytrzymałe) warstwy gruntu. Koncentrując się na innowacjach, zrównoważonym rozwoju, procesach optymalnego projektowania jesteśmy generatorem nowego wzrostu i nowych technologii w budownictwie i architekturze. Dobre planowanie i rozwój technologii budownictwa są ważne dla dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa tak inwestorów jak i użytkowników oraz rozwoju biznesu i ochrony środowiska. EasyFootings® to właściwa odpowiedź na obecne potrzeby z wykorzystaniem właściwych środków i technologii w budownictwie. EasyFootings®: producent innowacyjnego systemy mikropalowego - stopy mikropalowe zamiast betonowych fundamentów.

Realizacja dostaw:

EXW - Od zakładu

Określone miejsce załadunku, stosowane do wszystkich typów transportu, sprzedawca oddaje towar do dyspozycji kupującego

na swoim lub innym terenie. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za załadunek lub odprawę celną na warunkach eksportowych. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko oraz koszty związane lub wynikające z załadunku towaru    w miejscu określonym przez sprzedającego.

 

DAP - Dostarczone do miejsca

Uznaje się, że sprzedawca dostarczył ładunek, jeśli towar został udostępniony kupującemu do rozładunku ze środka transportu,

którym został on przetransportowany do określonego miejsca. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą towaru do tego miejsca. DAP to nowa klauzula dostawy, która została stworzona w celu zastąpienia trzech innych klauzul na ten temat (mianowicie DAF, DES, DDU) zawartych w poprzedniej wersji Incoterms z 2000 roku.

 

Wysyłka/Dostawa:

- Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/DHL wg. stawek.

NASZE WARTOŚCI


INNOWACJA
Innowacja jest częścią DNA EasyFootings :
•    opracować nowe konstruktywne rozwiązania
•    wprowadzać innowacje w rozwiązaniach montażowych 
•    przewidywanie problemów montażowych już na etapie projektowania,
•    zaproponować nowe materiały
•    wdrażać wysokowydajne rozwiązania 


EKOLOGIA
Ponieważ sektor budowlany odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych, ekologia jest w centrum naszych zainteresowań.
Projekt naszych fundamentów opiera się na walorach ekologicznych:
•    używaj materiałów niskoemisyjnych i nadających się do recyklingu
•    ograniczyć wielkość transportu i podnośniki
•    skrócić czas budowy
•    zmniejszyć ilość odpadów budowlanych
•    a przede wszystkim budowanie budynków energooszczędnych 
•    obniżania kosztów naszego systemu fundamentowania, aby był dostępny dla jak największej liczby inwestorów

Ewolucja technologii palowania z umiejscowieniem ich w systematyce robót fundamentowych.

 

Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp. Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości

i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.

Dok.-12.png

Praca magisterska

Tytuł: „Analiza i ocena efektów środowiskowych przystosowaniu systemu fundamentowania EasyFootings® w budownictwie mieszkaniowym”

bottom of page