top of page

DLACZEGO EASYFOOTINGS

Innowacyjne podejście,
z wykorzystaniem nowej metody produkcji fundamentów

Dzięki seryjnej produkcji w europejskiej fabryce EasyFootings®, zapewniamy naszym klientom najwyższy standard jakości zgodny z certyfikatem CE.

Jesteśmy nieustannie zaangażowani w dążenie do doskonałości, co przejawia się w naszym podejściu do każdego etapu produkcji. Inwestujemy dodatkowy czas oraz środki, aby upewnić się, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy - co w praktyce oznacza pełne zadowolenie naszych klientów.

Wybierając EasyFootings®, wybierasz nie tylko innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, ale także gwarancję europejskiej jakości i niezrównane standardy w branży. Razem z nami, możesz być pewien, że Twoja inwestycja w nasze fundamenty to decyzja, z której będziesz w pełni zadowolony/a.

Wyrobów budowlanych droga na rynek, czyli co kupujący wiedzieć powinien.                                                               

Zanim wyrób budowlany zostanie wprowadzony na rynek, konieczne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających jego dopuszczenie do obrotu. Taki proces jest regulowany przez Ustawę o wyrobach budowlanych. Istnieje kilka sposobów na wprowadzenie wyrobu do obrotu, jednak najczęściej stosowaną metodą jest dopuszczenie poprzez certyfikację i oznakowanie znakiem CE. Aby uzyskać znak CE, producent musi dokonać oceny zgodności swojego produktu oraz wydać deklarację zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności produktu jest potwierdzane przez certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Po uzyskaniu certyfikatu, producent może stosować oznakowanie CE, co świadczy o zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Oznakowanie produktu znakiem CE jest równoznaczne z deklaracją producenta, że wyrób spełnia określone parametry. Dodatkowo, oznaczenie to zapewnia pewność co do pochodzenia oraz jakości produktu. W przypadku systemu EasyFootings®, fundament może być certyfikowany przez zarejestrowanego inżyniera lub praktyka, który dostarcza obliczenia i projekt.

CE 2021.png
bottom of page