top of page

Polityka prywatności   RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Informujemy Państwa, że Firma EasyFootings z siedzibą w Dziwnówku przetwarza dane osobowe zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych
  Dane osobowe są administrowane przez EASYFOOTINGS, 72-420 Dziwnówek, ul. Kamieńska 10b, NIP: 8610002295 - właściciel strony https://www.easyfootings.info

 2. Pochodzenie Danych Osobowych
  Twoje dane są zbierane na podstawie:
  a) dobrowolnej zgody – przed skontaktowaniem się z nami zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody,
  b) umowy, której jesteś stroną lub działań, które podejmujesz przed zawarciem umowy.

 3. Cel Przetwarzania Danych Osobowych
  Przetwarzamy twoje dane w celu:
  a) kontaktowania się i prowadzenia korespondencji z tobą,
  b) realizacji zawartej z nami umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
  c) wysyłki newslettera, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
  Zakres przetwarzanych danych określają kierowane do nas zapytania.

 4. Konieczność Podania Danych
  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale czasami niezbędne, np. do zawarcia umowy.

 5. Wycofanie Zgody
  Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez formularz kontaktowy lub na easyfootings@gmail.com. Po wypisaniu się z newslettera twoje dane zostaną z naszej bazy usunięte.

 6. Twoje Prawa w Stosunku do Danych Osobowych
  Gwarantujemy ci wszelkie prawa z RODO: dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, sprzeciw oraz cofnięcie zgody. Masz też prawo do skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Udostępnianie Danych Osobowych
  Dane mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy.

 8. Okres Przechowywania Danych
  Twoje dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, ale nie krócej niż określają to przepisy prawa. Dbamy o ich bezpieczeństwo stosując odpowiednie zabezpieczenia.

 9. Kontakt w Sprawie Danych Osobowych
  Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych proszę kierować na easyfootings@gmail.com.

 10. Polityka Cookies
  Stosujemy pliki cookies do poprawy funkcjonowania strony oraz zbierania informacji o jej użytkowaniu. Pliki te można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Dokumenty do pobrania:

 • polityka danych osobowych

 • wzór formularza /wniosek o usunięcie danych

 • wzór formularza /wniosek o udostępnienie danych

 • wzór formularza /wniosek o sprostowanie danych

 • wzór formularza / zgłoszenie incydentu naruszenia danych

EasyFootings®: producent innowacyjnego systemy mikropalowego - stopy mikropalowe zamiast betonowych fundamentów.

bottom of page