top of page

Polityka prywatności   RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Informujemy Państwa, że Firma EasyFootings z siedzibą w Dziwnówku przetwarza dane osobowe zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty do pobrania:

  • polityka danych osobowych

  • wzór formularza /wniosek o usunięcie danych

  • wzór formularza /wniosek o udostępnienie danych

  • wzór formularza /wniosek o sprostowanie danych

  • wzór formularza / zgłoszenie incydentu naruszenia danych

EasyFootings®: producent innowacyjnego systemy mikropalowego - stopy mikropalowe zamiast betonowych fundamentów.

bottom of page