top of page

Nasza firma EasyFootings spełnia wszystkie obowiązujące warunki prawne Unii Europejskiej, umożliwiając oferowanie ich produktów na całym terenie UE. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

1. Ocena Zgodności Wyrobu z Normami Europejskimi (EN): Unia Europejska jest na etapie opracowania odpowiednich norm dla systemu mikropalowego fundamentowania, takiego jak system EasyFootings. W tym kontekście, EasyFootings przeprowadziła własne kompleksowe badania obciążeniowe naszych fundamentów w różnych warunkach gruntowych i przy różnych obciążeniach działających na fundamenty. Wyniki tych badań potwierdzają jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów, zgodnie z najwyższymi standardami.

2.  Oznakowanie CE: Produkty EasyFootings zostały oznaczone znakiem CE, co świadczy o ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami UE.

3.  Deklaracja Właściwości Użytkowych: Firma dostarcza kompletną Deklarację Właściwości Użytkowych, potwierdzającą zgodność wyrobów z deklarowanymi parametrami.

4. System Zarządzania Jakością: EasyFootings wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, co gwarantuje niezmienną wysoką jakość produkcji.

5.  Certyfikacja Zakładu Produkcyjnego: EasyFootings posiada certyfikat kontroli produkcji fabrycznej, co jest potwierdzeniem wysokich standardów naszego zakładu produkcyjnego.

6.  Badania i Kontrole Jakości: Regularne badania i kontrole jakości są integralną częścią procesu produkcyjnego EasyFootings, co zapewnia zgodność wyrobów z normami.

7.   Zgodność z Ustawą o Wyrobach Budowlanych: Firma ścisłe przestrzega przepisów wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów prawa polskiego i unijnego.

8.    Szkolenia i Kwalifikacje Personelu: Nasz personel posiada odpowiednie kwalifikacje i regularnie uczestniczy w szkoleniach.

Szczegółowe informacje o systemie fundamentowania EasyFootings, w tym deklaracje i certyfikaty, są dostępne w plikach PDF do pobrania poniżej. Dodatkowo, pragniemy poinformować, że jesteśmy w stanie dostosować nasze produkty do specyficznych wymagań każdej inwestycji. Mając dane o warunkach gruntowych i punktowych obciążeniach, możemy dokonać doboru odpowiedniego typu naszych fundamentów oraz przygotować kompletną dokumentację fundamentowania niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Certyfikat CE

Gwarancja

Instrukcja montażu

Certyfikat
zgodności ZKP

Narzędzia do montażu

ASSEMBLY INSTRUCTIONS EASYFOOTINGS®

Deklaracje zgodności własności użytkowych

Skutki korozji

bottom of page