top of page

STRATEGICZNE PODEJŚCIE, KTÓRE POMOŻE SPOWOLNIĆ WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Najnowsze wiadomości

Zmiany klimatyczne nasilają się w szybkim tempie i chociaż niektóre trendy są nieodwracalne, aktywnie staramy się przyczynić do redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez dostarczanie prefabrykowanych fundamentów EasyFootings®, które redukują CO2 do 26% w stosunku do betonowych. Jako producenci wierzymy, że naszym obowiązkiem jak i całej branży budowlanej jest odpowiednie reagowanie na obecny kryzys klimatyczny poprzez budowanie zarówno w sposób zrównoważony, jak i holistyczny kierując się zasadą Zero Waste - poprzez odpowiedzialną produkcję i ponowne użycie jak to zapewnia EasyFootings®. Nasze dążenie do doskonałości i najwyższej jakości odróżniają nas od reszty konkurencji. 

  • Reuse (ponowne użycie) – nie korzystaj z rozwiązań jednorazowych.

  • Remember (pamiętaj) – nie zapominaj, że każdy twój wybór i każda podjęta decyzja, ma bezpośredni albo pośredni wpływ na środowisko naturalne.

  • Reduce (ograniczaj) – koncentruj się wyłącznie na rzeczach niezbędnych do funkcjonowania,

  • Refuse (odmawiaj, odrzucaj) – staraj się odmawiać wszystkiego, co jest zbędne, a co szkodzi przyrodzie, 

Nasz System EasyFootings® nie tylko, że w pełni nadaje się do recyklingu, ale może być użytkowany wielokrotnie nim zostanie jemu podany - to nasz zdecydowany krok w koncepcję „zamkniętego obiegu” w którym materiały używane w produktach są (nieskończenie) wielokrotnie użytkowane.

EasyFootings ewolucja technologii mikropalowania fundamentowego.png
IMG-5266.jpg

Zakład produkcyjny

bottom of page